1,4-Dioxane, for analysis, stabilized with BHT 25LT

Nr CAS: 123-91-1
Nr katalogowy: D/4550/25
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: D/4550/25 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 25LT

Wzór sumaryczny: C4 H8 O2

Masa cząsteczkowa: 88.11

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319 H351 H335 H225 EUH019 EUH066

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 P233 P261 P280 P305+P351+P338

Synonimy: Diox

 

Brand

Fisher Chemical