1,4-Dioxane, Extra Dry, for synthesis, stabilized with BHT 2.5LT

Nr CAS: 123-91-1
Nr katalogowy: D/4551/PB17
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: D/4551/PB17 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 2.5LT

Wzór sumaryczny: C4 H8 O2

Masa cząsteczkowa: 88.11

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319 H351 H335 H225 EUH019 EUH066

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 P233 P261 P280 P305+P351+P338

Synonimy: Diox

 

Brand

Fisher Chemical