1,4-Dioxane, 99+%, stab. with ca 5-10ppm BHT

Nr CAS: 123-91-1
Nr katalogowy: A14188
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A14188 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-8-O-2-

Masa cząsteczkowa: 88.11

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H319-H351-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P201-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar