(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methylamine, 97% 250MG

Nr CAS: 131922-07-1
Nr katalogowy: CC13813CB
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC13813CB

Opis

Wielkość opakowania: 250MG

Wzór sumaryczny: C7 H17 N3

Masa cząsteczkowa: 143.23

Zwroty wskazujące zagrożenie: H318 H314 H302

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310 P301+P312

Synonimy:

 

Brand

Maybridge