(1,4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol, 95% 10GR

Nr CAS: 14675-44-6
Nr katalogowy: KM07851EA
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: KM07851EA

Opis

Wielkość opakowania: 10GR

Wzór sumaryczny: C7 H16 N2 O

Masa cząsteczkowa: 144.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319 H335 H315

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Maybridge