(1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-yl)methylamine, 90% 1GR

Nr CAS: 850375-15-4
Nr katalogowy: CC37113DA
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC37113DA

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C11 H17 N3

Masa cząsteczkowa: 191.28

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310

Synonimy:

 

Brand

Maybridge