(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal® 100ML

Nr CAS: 180675-22-3
Nr katalogowy: 438861000
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 438861000

Opis

Wielkość opakowania: 100ML

Wzór sumaryczny: C4 H7 Br Mg O2

Masa cząsteczkowa: 191.31

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225 H314 H335 EUH014 EUH019 H351 H302 H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 P303+P361+P353 P280 P301+P330+P331 P305+P351+P338 P310

Synonimy:

Brand

ACROS