(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine, 95% 5GR

Nr CAS: 499770-63-7
Nr katalogowy: CC12513DE
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC12513DE

Opis

Wielkość opakowania: 5GR

Wzór sumaryczny: C6 H11 N3

Masa cząsteczkowa: 125.17

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302 H318 H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310 P301+P312

Synonimy:

 

Brand

Maybridge