(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97% 1GR

Nr CAS: 57012-20-1
Nr katalogowy: CC12509DA
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: CC12509DA

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C6 H10 N2 O

Masa cząsteczkowa: 126.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319 H315 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Maybridge