1,2-Epoxypropane, extra pure, SLR 500ML

Nr CAS: 75-56-9
Nr katalogowy: E/0050/PB08
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: E/0050/PB08 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 500ML

Wzór sumaryczny: C3 H6 O

Masa cząsteczkowa: 58.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H224 H302 H311 H331 H335 H319 H350 H340

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P303+P361+P353 P210 P301+P330+P331 P264 P304+P340 P311 P280

Synonimy: 1,2-Epoxypropane; Methyloxirane

 

Brand

Fisher Chemical