1,2-Dichloroethane, HPLC Grade, 99% min

Nr CAS: 107-06-2
Nr katalogowy: 22918
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 22918 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ClCH-2-CH-2-Cl

Masa cząsteczkowa: 98.96

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H315-H319-H350-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P201-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar