1,2-Dichloroethane, 99+%

Nr CAS: 107-06-2
Nr katalogowy: A12775
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A12775 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2-H-4-Cl-2-

Masa cząsteczkowa: 98.96

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H315-H319-H350-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P201-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar