(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate, 97%

Nr CAS: 136705-77-6
Nr katalogowy: 47087
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 47087 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-3–1-H-4–8-F-3-O-3-P-2-RhS

Masa cząsteczkowa: 722.62

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar