(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]benzene, 97+%

Nr CAS: 136705-64-1
Nr katalogowy: H60470
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H60470 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2–2-H-3–6-P-2-

Masa cząsteczkowa: 362.47

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar