1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, 99+%, for gas chromatography 25ML

Nr CAS: 920-66-1
Nr katalogowy: H/0285/04
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H/0285/04 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 25ML

Wzór sumaryczny: C3 H2 F6 O

Masa cząsteczkowa: 168.04

Zwroty wskazujące zagrożenie: H332 H302 H312 H314 H361d

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310 P304+P340 P303+P361+P353

Synonimy: HFIP; 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol

 

Brand

Fisher Chemical