(1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, 97% 5GR

Nr CAS: 7149-42-0
Nr katalogowy: MO01153DE
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: MO01153DE

Opis

Wielkość opakowania: 5GR

Wzór sumaryczny: C7 H16 N2

Masa cząsteczkowa: 128.22

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314 H332 H302

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P301+P330+P331 P310 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Maybridge