1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous, 99.5%, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 872-50-4
Nr katalogowy: 43741
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43741 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-5-H-9-NO

Masa cząsteczkowa: 99.13

Zwroty wskazujące zagrożenie: H227-H315-H319-H360-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210e-P201-P261-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar