1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous, 99.5% 4LT

Nr CAS: 872-50-4
Nr katalogowy:BP1172-4
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: BP1172-4 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 4LT

Wzór sumaryczny: C5 H9 N O

Masa cząsteczkowa: 99.13

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319 H315 H335 H360D

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201 P308+P313 P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy: NMP; N-Methylpyrrolidone; 1-Methyl-2-pyrrolidone

 

Brand

BIOREAGENTS