(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanamine, 97% 250MG

Nr CAS: 21168-71-8
Nr katalogowy: MO01189CB
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: MO01189CB

Opis

Wielkość opakowania: 250MG

Wzór sumaryczny: C8 H18 N2

Masa cząsteczkowa: 142.24

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302 H314 H318 H332

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P330+P331 P280 P305+P351+P338 P310 P301+P312 P304+P340

Synonimy:

 

Brand

Maybridge