1-Chlorobutane, 99+%

Nr CAS: 109-69-3
Nr katalogowy: A11494
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A11494 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-(CH-2-)-3-Cl

Masa cząsteczkowa: 92.57

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H303

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280a-P240-P241-P303+P361+P353-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar