1-Butanol, Ultrapure, Spectrophotometric Grade, 99.0+%

Nr CAS: 71-36-3
Nr katalogowy: 32443
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 32443 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-4-H-1–0-O

Masa cząsteczkowa: 74.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H302-H315-H318-H335-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar