1-Butanol, HPLC Grade, 99%

Nr CAS: 71-36-3
Nr katalogowy: 22925
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 22925 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-(CH-2-)-3-OH

Masa cząsteczkowa: 74.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H302-H315-H318-H335-H336

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar