1-Butanol, anhydrous, 99.4% 500ML

Nr CAS: 71-36-3
Nr katalogowy:BP505-500
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: BP505-500 Kategoria:

Opis

Wielkość opakowania: 500ML

Wzór sumaryczny: C4 H10 O

Masa cząsteczkowa: 74.12

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H302 H336 H318 H335 H226

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 P305+P351+P338 P301+P312 P304+P340 P210 P303+P361+P353

Synonimy: n-Butyl alcohol; n-Butanol

 

Brand

BIOREAGENTS