(1-Aminohexyl)phosphonic acid, 97% 1GR

Nr CAS: 63207-60-3
Nr katalogowy: 344800010
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 344800010

Opis

Wielkość opakowania: 1GR

Wzór sumaryczny: C6 H16 N O3 P

Masa cząsteczkowa: 181.17

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315 H319 H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 P302+P352 P280 P305+P351+P338

Synonimy:

Brand

ACROS