µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I) 100MG

Nr CAS: 12081-16-2
Nr katalogowy: 197591000
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 197591000

Opis

Wielkość opakowania: 100MG

Wzór sumaryczny: C8 H16 Cl2 Rh2

Masa cząsteczkowa: 388.92

Zwroty wskazujące zagrożenie:

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Synonimy:

Brand

ACROS