Fisher Bioreagents® oferuje ponad 1000 produktów zakwalifikowanych do dedykowanych aplikacji, eliminując potrzebę ich badania.  Nasze produkty przeznaczone są do wielu zastosowań czterech kluczowych obszarach :

  • Podstawowe odczynniki
  • Chemia białek
  • Biologia molekularna
  • Biologia komórki

Aby zwiększyć wydajność Państwa technik badawczych Fisher BioReagents® oferuje produkty, które  charakteryzuje:

  • Wysoka czystość spełniająca surowe normy jakości w sektorze Life science.

Parametry krytyczne takie jak : czystość, zawartość wody, poziom zanieczyszczeń, poziom endotoksyn,  brak aktywności DNaz, RNaz czy proteaz.

  • Wstępna kwalifikacja daje gwarancję, że produkt jest odpowiedni do dedykowanej techniki.

Podstawowe odczynniki:

Nr katalogowy Opis CAS wielkość opakowania
BP1185 Kwas octowy lodowaty wolny od aldehydów / do sekwencjonowania 64-19-7 500ml
BP1145 Chloroform stabilizowany ok. 0,75% alkoholem etylowym / do biologii molekularnej 67-66-3 1l
BP2482 EDTA r-r 0,5M, pH 8.0 60-00-4 100ml / 500ml / 1l / 20l
BP8201 Alkohol etylowy 70% do biologii molekularnej 64-17-5 500ml / 1l / 4l
BP2818 Alkohol etylowy absolutny >99,5% (200 proof) do biologii molekularnej 64-17-5 100ml / 500ml / 4l
BP381 Glicyna (kwas aminooctowy) 56-40-6 500g / 1kg / 5kg
BP2618 2-Propanol do biologii molekularnej 67-63-0 500ml / 1l / 2,5l / 4l
BP1105 Metanol  bezwodny >99,5% wolny od nadtlenków / do sekwencjonowania 67-56-1 1l / 4l
BP358 Sodu chlorek do biologii molekularnej 7647-14-5 1kg / 2,5kg / 10kg
BP359 Sodu wodorotlenek >=98% 1310-73-2 500g / 2,5kg
BP152 TRIS base wolny od DNaz Rnaz Proteaz, czystość do biologii molekularnej, do elektroforezy 77-86-1 500g / 1kg / 5kg / 10kg /25kg
BP2470 Woda czystość DNA, wolna od RNaz i Proteaz / do prac nad DNA 7732-18-5 1l
BP2819 Woda wolna od Dnaz RNaz i Proteaz / do biologii molekularnej 7732-18-5 100ml / 1l / 4l / 10l / 20l

 Chemia białek:

Nr katalogowy Opis CAS wielkość opakowania
BP1406 Acrylamid : Bis-Akrylamid 19:1 r-r 40% wolny od DNaz RNaz Proteaz / do elektroforezy 79-06-1 1l
BP179 Amonu nadsiarczan do elektroforezy 7727-54-0 25g / 100g
BP9702 BSA Albumina z surowicy bydlęcej, proszek 9048-46-8 100g
BP9703 BSA Albumina z surowicy bydlęcej, wolna od Proteaz, proszek 9048-46-8 100g
BP100 Coomassie® Błękit brylantowy G-250 6104-58-1 25g / 50g
BP101 Coomassie® Błękit brylantowy R-250 6104-59-2 25g / 50g
BP571 CHAPS 75621-03-3 1g / 5g
BP3603 EZ-Run™ Prestained Rec Protein Ladder 151-21-3 1ea=500ul / 2ea=2x500ul
BP178 Guanidyny chlorowodorek, kryształki 50-01-1 500g / 1kg
BP176 2-Merkaptoetanol do elektroforezy 60-24-2 100g
BP2936 MOPS CellPURE™ certyfikowany do biotechnologii, do hodowli komórkowych 1132-61-2 100g
BP103 Ponceau S 6226-79-5 10g
BP637 Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X – barwnik do elektroforezy, wolny od DNaz i Proteaz 7732-18-5,

56-81-5,

77-86-1,

151-21-3,

7647-01-0

1ml / 5ml
BP8200 Sodu dodecylosiarczan SDS, mikrogranulki do biologii molekularnej 151-21-3 100g / 500g / 5kg
BP150 TEMED  N,N,N’,N’-Tetrametyloetylenodiamina do elektroforezy 110-18-9 20g /100g
BP618 Kwas trifluorooctowy do syntezy białek 76-05-1 500ml
BP2471 TBS, Tris Buffered Saline, 10X r-r pH 7.4 wolny od DNaz RNaz Proteaz / do elektroforezy 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5,

77-86-1,

7732-18-5

100ml / 500ml / 1l
BP151 Triton* X-100 do elektroforezy 9002-93-1 100ml / 500ml
BP337 Tween* 20 9005-64-5 100ml / 500ml

 Biologia molekularna:

Nr katalogowy Opis CAS wielkość opakowania
BP1170 Acetonitryl bezwodny do syntez DNA 75-05-8 4l
BP160 Agaroza, niska EEO, wolna od DNaz RNaz ,czystość do biologii molekularnej, szerokie spektrum zastosowań 9012-36-6 100g / 500g
BP1356 Agaroza, szeroki zakres separacji DNA/RNA, czystość do analiz genetycznych 9012-36-6 100g /500g
BP114 Błękit bromofenolowy sól sodowa, barwnik do elektroforezy 62625-28-9 25g
BP2564 Nukleotydy do PCR – zestaw : dATP, dCTP, dGTP and dTTP nd 4 probówki 100µL

4 probówki 400µL

BP1160 N,N-Dimetyloformamid do sekwencjonowania 68-12-2 500ml / 4l
BP1302 Etydyny bromek r-r 1%, do sekwencjonowania, czystość do biologii molekularnej 1239-45-8 10ml
BP229 Glicerol wolny od DNaz Rnaz Proteaz, czystość do biologii molekularnej 56-81-5 1l / 4l
BP221 Guanidyny tiocyjanian, proszek 593-84-0 250g / 1kg
BP1755 IPTG (Izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd), wolny od dioksanu 367-93-1 1g / 10g / 100g
BP1700 Proteinaza K (Tritirachium album) nd 50mg / 100mg / 500mg
BP1335 TAE bufor (Tris-octan-EDTA), r-r 10x, wolny od DNaz Rnaz Proteaz, czystość do biologii molekularnej, do elektroforezy 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4,

77-86-1

500ml / 1l / 4l / 20l
BP152 TRIS base wolny od DNaz Rnaz Proteaz, czystość do biologii molekularnej, do elektroforezy 77-86-1 500g / 1kg / 5kg / 10kg /25kg
BP1333 TBE bufor (Tris-boran-EDTA); r-r 10x, wolny od DNaz Rnaz Proteaz, czystość do biologii molekularnej, do elektroforezy 10043-35-3, 60-00-4,

77-86-1, 7732-18-5

1l / 4l / 20l

 Biologia komórki:

Nr katalogowy Opis CAS wielkość opakowania
BP1423 Agar granulowany nd 500g / 2kg
BP928 Amfoterycyna B 1397-89-3 250mg
BP673 G418 Siarczan (Geneticin®) 108321-42-2 1g / 5g
BP918 Gentamycyny siarczan 1405-41-0 1g / 5g
BP310 HEPES, wolny od DNaz Rnaz Proteaz, czystość do biologii molekularnej 7365-45-9 100g / 500g / 1kg / 5kg
BP906 Kanamycyny siarczan 25389-94-0 5g
BP1425 LB Agar (wg Millera) nd 500g / 2kg
BP1426 LB Bulion (wg Millera) nd 500g / 2kg
BP2944 PBS (zbuforowany roztwór soli fizjologicznej) tabletki nd 100g=100tab
BP1420 Pepton nd 100g / 500g / 2kg
BP2468 TB (Terrific Bulion) nd 100g / 500g / 2kg /10kg
BP9726 Trypton granulowany nd 500g / 2kg
BP9727 Ekstrakt drożdżowy granulowany nd 500g / 2kg
BP1422 Ekstrakt drożdżowy nd 100g / 500g / 2kg

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Autoryzowany dystrybutor odczynników Acros Organics, Alfa Aesar, Fisher Chemical, Fisher BioReagents
i Maybridge, a także strategiczny partner firmy Fisher Scientific.

Zamówienia oraz zapytania należy składać na adres mailowy:

chemia@argenta.com.pl