Odczynniki do Chromatografii Par Jonowych – ACROS ORGANICS

Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa HPLC (high-performance liquid chromatography) jest metodą analityczną  znajdującą coraz większe zastosowanie w badaniu czystości oraz identyfikacji związków chemicznych. Metoda ta ma niestety szereg ograniczeń. Jednym z nich jest...